Pressmeddelande -

Avista: Handel i Ledstiernan AB exklusive emissionsrätt (125/06)

Fr.o.m. den 23 maj 2006 kommer Ledstiernan AB ser. B att handlas exklusive emissionsrätt. Villkor: Nyemission 1:1 kurs 1,40 kr per aktie Ny handelspost: 5000 st

Ämnen

  • Ekonomi, finans