Pressmeddelande -

Avista: Handel i Oriflame Cosmetics S.A, SDB exklusive inlösenrätt (119/06)

Fr o m den 22 maj 2006 kommer Oriflame Cosmetics S.A, SDB handlas exklusive inlösenrätt. Villkor: Inlösen 1:15 likvid 39 euro kontant per aktie Oförändrad handelspost: 50 Varje aktie i Oriflame Cosmetics S.A. berättigar till en inlösenrätt. Det krävs 15 inlösenrätter för att lösa in en aktie mot 39 euro kontant. Observera! Detta förutsätter godkännande av extrastämman 2006-05-19. Bolaget förbehåller sig även rätten att ändra villkoren för inlösenprogrammet fram till den 18 maj, 2006.

Ämnen

  • Ekonomi, finans