Pressmeddelande -

Avista: Handel i SWECO AB efter split och exklusive inlösenaktie (92/06)

Fr o m den 4 maj 2006 handlas SWECO AB ser. A och ser. B efter split och exklusive inlösenaktie. Villkor: Split i relation 2:1 och obligatorisk inlösen av en aktie för 10 kr Ny handelspost: 50 st

Ämnen

  • Ekonomi, finans