Pressmeddelande -

Avista: Handel i Wihlborgs Fastigheter AB efter split (123/06)

Fr o m den 23 maj 2006 handlas Wihlborgs Fastigheter AB efter split. Villkor: Split i relation 2:1. Ändring av kvotvärde från 10 kr till 5 kr. Oförändrad handelspost: 100 st

Ämnen

  • Ekonomi, finans