Pressmeddelande -

Avista: Intentia International AB till O-listans observationsavdelning (99/06)

Med anledning av att budet från Lawson Software, Inc har accepterats av ägare till 97,4 % av antalet utestående aktier och 97,9 % av antalet röster har Intentia International AB ansökt om avnotering av bolagets aktier från Stockholmsbörsens O-lista. Stockholmsbörsen har bifallit bolagets ansökan och sista dag för handel med aktierna är den 26 maj 2006. Med anledning av det anförda beslutar Stockholmsbörsen att handeln med aktierna i Intentia International AB (ISIN-kod SE0000349243 och orderboks-ID 997) skall ske på O-listans observationsavdelning. Aktierna överförs fr.o.m. onsdagen den 3 maj 2006.

Ämnen

  • Ekonomi, finans