Pressmeddelande -

Avista: Justering av OMX Stockholm Benchmark index med anledning av inlösenerbjudande i Oriflame (115/06)

Med anledning av inlösen 1:15 likvid 39 euro kommer Stockholmsbörsen att justera Oriflame Cosmetics S.A, SDB (SE0001174889), i enlighet med ”Rules for the Construction and Maintenance of the NOREX Exchanges´ All-Share, Sector and Benchmark Indices”, regel 5.9 och 5.7.1 (värderingsmetod). Detta förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som hålls direkt efter årsstämman den 19 maj 2006. Observera att inlösenkursen och inlösenrelationen kan komma att ändras, dock senast den 18 maj 2006.

Ämnen

  • Ekonomi, finans