Pressmeddelande -

Avista: Lawson Software, Inc. ersätter Intentia i OMX Stockholm Benchmark index (95/06)

Enligt pressmeddelande från Lawson Software, Inc. (Lawson) daterat den 25 april 2006 innehar Lawson 97,4 % av aktierna i Intentia. Med anledning av detta kommer ett byte av indexaktie i OMX Stockholm Benchmark att ske från Intentia ser. B (SE0000349243) till Lawson (US52078P1021), i enlighet med ”Rules for the Construction and Maintenance of the NOREX Exchanges´All-Share, Sector and Benchmark Indices”, regel 5.8.

Ämnen

  • Ekonomi, finans