Pressmeddelande -

Avista: Notering av inlösenrätter i JM AB (114/06)

Fr.o.m. den 12 maj 2006 kommer inlösenrätterna i JM AB att noteras på listan för Del-, tecknings- och inköpsrätter m.m. Notering sker t.o.m. den 2 juni 2006. Instrument: Inlösenrätter Kortnamn: JM SR Handelspost: 100 st ISIN-kod: SE0001713157 Orderboks-ID: 34524

Ämnen

  • Ekonomi, finans