Pressmeddelande -

Avista: Notering av teckningsrätter och betalda teckningsaktier i Capio AB (96/06)

Fr.o.m. den 8 maj 2006 kommer teckningsrätterna i Capio AB att noteras på listan för Del-, tecknings- och inköpsrätter m.m. Notering sker t.o.m. den 18 maj 2006. Instrument: Teckningsrätter Kortnamn: CAP TR Handelspost: 100 st ISIN-kod: SE0001712787 Orderboks-ID: 34464 Fr.o.m. den 8 maj 2006 kommer betalda teckningsaktier i Capio AB att noteras på listan för Del-, tecknings- och inköpsrätter m.m. Sista handelsdagen för de betalda teckningsaktierna är den 26 maj 2006. Instrument: Betalda teckningsaktier Kortnamn: CAP BTA Handelspost: 100 st ISIN-kod: SE0001712795 Orderboks-ID: 34465 Observera! Betalda teckningsaktier som handlas den 26 maj 2006, betalas och levereras den 30 maj 2006. Likviddagen inträffar således två bankdagar efter avslut till skillnad från normalt tre bankdagar.

Ämnen

  • Ekonomi, finans