Pressmeddelande -

Avista: Notering av teckningsrätter och betalda teckningsaktier i Ledstiernan AB ser. B (127/06)

Fr.o.m. den 30 maj 2006 kommer teckningsrätterna i Ledstiernan AB ser. B att noteras på listan för Del-, tecknings- och inköpsrätter m.m. Notering sker t.o.m. den 8 juni 2006. Instrument: Teckningsrätter Kortnamn: LEDS TR B Handelspost: 5 000 ISIN-kod: SE0001738535 Orderboks-ID: 34655 Fr.o.m. den 30 maj 2006 kommer betalda teckningsaktier i Ledstiernan AB ser. B att noteras på listan för Del-, tecknings- och inköpsrätter m.m. Information om sista handelsdag kommer att sändas ut i ett separat börsmeddelande. Instrument: Betalda teckningsaktier Kortnamn: LEDS BTA B Handelspost: 5 000 ISIN-kod: SE0001738543 Orderboks-ID: 34657

Ämnen

  • Ekonomi, finans