Pressmeddelande -

Avista: Notering av teckningsrätter och betalda teckningsaktier i Tricorona AB (97/06)

Fr.o.m. den 8 maj 2006 kommer teckningsrätterna i Tricorona AB att noteras på listan för Del-, tecknings- och inköpsrätter m.m. Notering sker t.o.m. den 23 maj 2006. Instrument: Teckningsrätter Kortnamn: TRIC TR Handelspost: 2 000 ISIN-kod: SE0001710948 Orderboks-ID: 34469 Fr.o.m. den 11 maj 2006 kommer betalda teckningsaktier i Tricorona AB att noteras på listan för Del-, tecknings- och inköpsrätter m.m. Information om sista handelsdag kommer att sändas ut i ett separat börsmeddelande. Instrument: Betalda teckningsaktier Kortnamn: TRIC BTA Handelspost: 2 000 ISIN-kod: SE0001710955 Orderboks-ID: 34470

Ämnen

  • Ekonomi, finans