Pressmeddelande -

Avista: Notering på O-listan av Diös Fastigheter AB (117/06)

På ansökan av Diös Fastigheter AB (publ) beslutar Stockholmsbörsen att bolagets stamaktie skall noteras på O-listan under rubriken ”Övriga aktier” fr.o.m. den 22 maj 2006. Se bifogad fil för mer information. Följande filer finns att ladda ned: PDF http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/A9/C0/wkr0010.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans