Pressmeddelande -

Avista: Strålfors AB till O-listans observationsavdelning (124/06)

Av det fortlöpande noteringskravet rörande ägarspridning gäller att ett börsnoterat bolag på O-listan skall ha minst 10 procent av aktierna och 10 procent av rösterna i allmän ägo. I ett pressmeddelande den 18 maj 2006 meddelade Posten AB att bolagets ägande i Strålfors AB uppgår till 98,9 procent av aktiekapitalet och 99,36 av antalet rösterna. Detta innebär att Strålfors AB inte längre lever upp till ovan nämnda regel vad gäller ägarspridning. Med anledning av det anförda beslutar Stockholmsbörsen att handeln med aktierna i Strålfors AB (ISIN-kod SE0000113797 och orderboks-ID 934) skall ske på O-listans observationsavdelning. Aktierna överförs fr.o.m. fredagen den 19 maj 2006

Ämnen

  • Ekonomi, finans