Pressmeddelande -

Derivat: Information angående aktieutdelning i MTG - 21/06

Vid MTG:s bolagsstämma godkändes den föreslagna utdelningen av aktier i Metro International S.A. (Metro) genom en split (2:1) samt ett obligatoriskt inlösenförfarande. Efter spliten kommer aktieägarna att erhålla en ordinarie aktie i MTG samt en inlösenaktie. För varje inlösenaktie erhåller aktieägaren 0,7 A aktier och 1,4 B aktier i Metro. Den planerade avstämningsdagen är den 30 juni 2006.

Ämnen

  • Ekonomi, finans