Pressmeddelande -

Derivat: Information om utdelning av aktier i Electrolux - 23/06

Följande information är baserad på ett pressmeddelande från Electrolux daterat den 22 maj 2006. Vid Electrolux stämma, den 24 april 2006, godkändes den av styrelsen föreslagna utdelningen av aktier i Husqvarna AB (Husqvarna) genom vilken aktieägare för varje innehavd aktie i Electrolux erhåller en aktie i Husqvarna. Den planerade avstämningsdagen är den 12 juni 2006. Vidare uppger Electrolux att Husqvarna beräknas noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 13 juni 2006. Informationen kan komma att ändras om ny information framkommer. Stockholmsbörsen kommer att utföra omräkning av options- och terminskontrakt enligt korgmetoden.

Ämnen

  • Ekonomi, finans