Pressmeddelande -

Derivat: Notering av warranter utgivna av UBS AG, London branch (29/06)

Den 1 juni 2006 kommer 98 st warranter utgivna av UBS AG, London Branch att noteras på listan för Warranter plain vanilla. Instrumenten har registrerats hos VPC AB. Utfärdare: UBS AG, London Branch Värdepapper: Köp- och säljwarranter av europeisk typ Lösen: Automatisk kontant slutavräkning Löptid: Från 1 juni 2006 t.o.m. slutdagen Market Maker: UBS AG, London Branch

Ämnen

  • Ekonomi, finans