Pressmeddelande -

Derivat: Planerad justering i Sandvik AB - 22/06

Vid Sandviks årsstämma godkändes den föreslagna spliten (5:1). Den planerade avstämningsdagen är den 12 juni 2006. Stockholmsbörsen kommer att genomföra en justering av såväl OMXS30 Index som options- och terminskontrakt i Sandvik.

Ämnen

  • Ekonomi, finans