Pressmeddelande -

Interbank: Inregistrering av obligationslån (26/06)

Stockholmsbörsens har beslutat att inregistrera följande lån fr.o.m. den 1 juni 2006: AB Spintab, obligationslån 2005/2011, 2005-06-15, förfaller 2011-06-15, nr 175 Fast ränta: 4,00% Ränteförfallodag: Årligen den 15 juni, första gången den 15 juni 2006. Kortnamn: SPIO 175 ISIN-kod: SE0001720582 Orderboks-ID: 34724 Handelspost: 100 000 SEK Valör: nom. 100 000 SEK Administrerande Institut: AB Spintab (publ)

Ämnen

  • Ekonomi, finans