Pressmeddelande -

Månadsstatistik för OMX, den nordiska börsen, april 2006 - korrigering

Korrigeringar: Korrekt uppgift: Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag på OMX börser i april uppgick till 46,7 miljarder SEK (den senaste tolvmånadersperioden: 32,4 miljarder SEK).* Detta är rekordomsättning för OMX börser (tidigare rekord: 41,7 miljarder SEK per dag i januari, 2006). Raderna ’Omsättning mdr kr totalt’ och ’Omsättning per dag, mkr totalt’ i tabellen på sidan 5 har korrigerats. Se tabellen på sidan 5 för korrekta uppgifter. Handelsrekord • Aktieomsättningen på OMX börser slog rekord den 21 april med en omsättning på 74 miljarder SEK (tidigare rekord: 71,6 miljarder SEK den 26 januari 2006). • Antalet avslut slog rekord den 27 april med 161 969 avslut (tidigare rekord: 152 282 avslut den 25 april 2006). • Derivatomsättningen slog rekord den 21 april med 1 989 325 kontrakt (tidigare rekord: 1 493 609 kontrakt den 6 februari, 2004). • Den genomsnittliga omsättningen per dag i april uppgick till 46,7 miljarder SEK (tidigare rekord: 41,7 miljarder SEK per dag i januari, 2006). • Det genomsnittliga antalet avslut per dag i april uppgick till 128 031 (tidigare rekord: 120,749 avslut per dag i februari, 2006). • Den genomsnittliga derivatomsättningen på OMX börser uppgick till 759,890 kontrakt i april. (tidigare rekord: 661 934 kontrakt i januari, 2006). * Tidigare idag felaktigt kommunicerat: Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 40,3 miljarder SEK (den senaste tolvmånaders perioden: 31,3 miljarder SEK). Handel på OMX börser • Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 46,7 miljarder SEK (den senaste tolvmånaders perioden: 32,4 miljarder SEK). • Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick till 128 031 (den senaste tolvmånaders perioden: 97 592). • Den genomsnittliga derivatomsättningen i svenska, finska och danska aktie- och ränterelaterade produkter uppgick till 759 890 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 529 484 kontrakt) per dag. Handel på Stockholmsbörsen – rekord • Aktieomsättningen slog rekord den 21 april med en omsättning på 49,3 miljarder SEK (tidigare rekord: 45,6 miljarder SEK den 20 oktober 2000). • Aktieomsättningen per dag i april uppgick till 28,1 miljarder SEK (tidigare rekord: 22,3 miljarder per dag februari, 2006). • Det genomsnittliga antalet avslut per dag i april uppgick till 71 726 (tidigare rekord: 71 750 avslut per dag december, 2000). Rapporten omfattar statistik från Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Tallinnbörsen, Rigabörsen och Vilniusbörsen. De rapporterade siffrorna avser samtliga sex börser tillsammans om inte annat anges. Alla siffror är omräknade till svenska kronor. Nya bolag och medlemmar Nya bolag: • Catena AB på Stockholmsbörsen • FIM Group Corporation på Helsingforsbörsen • Fourmepleje Safe A/S på Köpenhamnsbörsen Nya medlemmar: • FIH Erhvervsbank på Köpenhamnsbörsen Statistiken finns även tillgänglig på www.omxgroup.com Information från Marknadsövervakningen återfinns på www.se.omxgroup.com/, Information för noterade bolag/Nyheter för noterade bolag. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Ulrika Areskog, informationschef Stockholmsbörsen, +46 8 405 63 76 Om OMX OMX är en ledande expert inom börsindustrin. OMX äger och driver den nordiska börsen i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Riga, Tallinn och Vilnius och erbjuder tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMX integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för börser, clearingorganisationer, värdepapperscentraler och andra finansiella institutioner världen över. OMX är noterat på den nordiska börsen i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök www.omxgroup.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans