Pressmeddelande -

Nya Marknaden: Handel i Tehtys Oil exklusive företrädesrätt (27/06)

Fr o m den 23 maj 2006 kommer Tehtys Oil AB att handlas exklusive företrädesrätt i nyemission. Kortnamn: TETY ISIN-kod: SE0001176298 Villkor: Nyemission 1:5, där fem aktier berättigar till teckning av 1 Unit. Emissionskursen är 60 SEK för 1 Unit bestående av 1 nyemitterad aktie samt 1 teckningsoption. Handelspost: Oförändrad, 200 aktier Kvotvärde/aktie: Oförändrat, 0,5 SEK Denna information distribueras på uppdrag av Kaupthing Bank Sverige AB. För ytterligare information kontakta Kaupthing Bank Sverige AB på telefon 08-791 48 00.

Ämnen

  • Ekonomi, finans