Pressmeddelande -

Nya Marknaden: Handel i Worldwide Brand Management AB efter split (20/06)

Fr o m den 12 maj 2006 handlas Worldwide Brand Management AB efter split. Fr.o.m: 12 maj 2006 Bolag: Worldwide Brand Management (WBM) Villkor: Split i relation 4:1. Ändrat kvotvärde från 5 till 1,25 SEK per aktie. Ny handelspost: 50 aktier Denna information distribueras på uppdrag av Erik Penser Fondkommission AB. För ytterligare information kontakta Erik Penser Fondkommission AB på telefon 08-463 80 00.

Ämnen

  • Ekonomi, finans