Pressmeddelande -

Nya Marknaden: Ny aktie för handel, Insplanet AB (25/06)

På begäran av Bankaktiebolaget Avanza kommer Insplanet AB att handlas på Nya Marknaden fr.o.m. den 7 juni 2006. Kortnamn: IPL Antal aktier: 10 519 330 st. Kvotvärde: 0,10 SEK ISIN-kod: SE0001718032 Handelspost: 300 aktier Orderboks-ID: 34625 Denna information distribueras på uppdrag av Bankaktiebolaget Avanza.

Ämnen

  • Ekonomi, finans