Pressmeddelande -

Nya Marknaden: Ny aktie för handel, Nextlink AB (22/06)

På begäran av Mangold Fondkommission AB kommer Nextlink AB att handlas på Nya Marknaden fr.o.m. den 29 maj 2006. Kortnamn: NXTL Antal aktier: 12 796 698 st. Nominellt belopp/aktie: 1,00 SEK ISIN-kod: SE0001200015 Handelspost: 200 aktier Orderboks-ID: 34597 Denna information distribueras på uppdrag av Mangold Fondkommission AB.

Ämnen

  • Ekonomi, finans