Pressmeddelande -

Nya Marknaden: Ny aktie för handel, Seamless Distribution AB (23/06)

På begäran av Evli Bank Plc kommer Seamless Distribution AB att handlas på Nya Marknaden fr.o.m. den 30 maj 2006. Kortnamn: SDAB B Antal aktier: 17 806 664 st. Nominellt belopp/aktie: 0,50 SEK ISIN-kod: SE0000857369 Handelspost: 500 aktier Orderboks-ID: 34601 Denna information distribueras på uppdrag av Evli Bank Plc.

Ämnen

  • Ekonomi, finans