Pressmeddelande -

Nya Marknaden: Ny teckningsoption för handel (26/06)

Fr.o.m. den 24 maj 2006 kommer teckningsoptioner i Russian Real Estate Investment Company AB att handlas på Nya Marknaden. Teckningsvillkor: 1 optionsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie till lösenpris 240 kr per aktie Teckningstid: Fr.o.m. 1 juni 2007 t.o.m. 29 juni 2007 Sista dag för handel: 26 juni 2007 Värdepappersnamn: Russian Real Estate Investment Company AB, teckningsoptioner Kortnamn: RURI TO1B Handelspost: 25 ISIN-kod: SE0001721234 Orderboks-ID: 34628

Ämnen

  • Ekonomi, finans