Pressmeddelande -

OMX lanserar den alternativa marknaden First North i Sverige

OMX lanserar den nordiska alternativa marknaden First North i Sverige. First North erbjuder mindre företag och tillväxtföretag enkel tillgång till de nordiska och globala finansmarknaderna. Marknadsplatsen har ett enklare regelverk än OMX’ börser. Handeln på First North i Sverige är planerad att starta den 12 juni 2006 och är ytterligare en tjänst riktad till nordiska bolag och investerare. I fjol lanserades First North i Danmark och OMX utvidgar nu konceptet i Norden genom att utveckla den svenska Nya marknaden till First North. First North, som innehåller en rad nya tjänster jämfört med Nya marknaden, kommer att erbjuda värdepappershandel i svenska kronor, euro och danska kronor. Företagen kan lämna information på engelska, svenska, danska eller norska. Detta, i kombination med att handel erbjuds i olika valutor, ger First North stor flexibilitet. Från och med den 12 juni kommer First North att bestå av cirka 50 företag. “Via First North underlättar vi för tillväxtföretag att skaffa kapital och stödjer därmed tillväxten i Norden. Dessutom bidrar First North till att företagen får större synlighet samt tillgång till Norra Europas största likviditetspool. Investerarna får ett bredare utbud av investeringsmöjligheter. För mindre företag kan First North vara det första steget mot en notering på den nordiska börsen, säger Jukka Ruuska, ansvarig för OMX’ affärsområde Nordic Marketplaces samt VD för Stockholmsbörsen. First North kommer att ha ett All-Share-index i svenska kronor. Vidare kommer företagen att delas in enligt den internationella GICS-klassificeringen (Global Industry Classification Standard), som redan används på OMX’ börser. Branschklassificeringen underlättar internationella jämförelser av företagen genom att tillhandahålla tydligt definierade och större jämförelsegrupper. Alla företag på First North i Sverige kommer att ha en godkänd rådgivare (Certified Advisor, CA), som är medlem på någon av OMX’ börser eller någon annan finansiell rådgivare. Rådgivarna kontrollerar löpande att företagen uppfyller och följer kraven för att handlas på First North. Vid behov har de godkända rådgivarna möjlighet att inleda undersökningar och börsen kan införa sanktioner mot företagen. Handeln sker i samma handelssystem som OMX’ reglerade marknader. Det innebär att ett omfattande nätverk med nationella och internationella investerare enkelt får tillgång till de företag som handlas på First North. Det handlar om ett betydande antal investerare, eftersom alla medlemmar på Stockholmsbörsen automatiskt får tillgång till First North från den 12 juni. Följden blir att företagen på First North får stor exponering. Utvecklingen av First North har skett i linje med EU:s direktiv rörande så kallade multilaterala handelssystem (MTF). Marknadsplatsen kommer så småningom även att lanseras i Finland och målet är att First North ska bli en pan-nordisk marknad. Finansinspektionen handlägger för närvarande ansökan om tillstånd för First North. Lanseringen av First North är beroende av att Finansinspektionen godkänner ansökan. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jenny Rosberg, Nordenchef för noteringar och bolag, OMX 08-405 68 81 Ulrika Areskog, informationschef, Stockholmsbörsen 08-405 63 76 Nordiska listan och First North Den nordiska listan är den nordiska börsens huvudmarknad, som lanseras den 2 oktober 2006. Den regleras av EU-direktiv och övervakas av finansinspektionerna i respektive land. Noteringskraven bygger på europeiska standarder och EU-direktiv och är avsedda för väl etablerade företag. First North är ett alternativ till den nordiska listan, med enklare krav och regler. Det är en börsreglerad marknadsplats och övervakas av börsen. Den passar mindre eller yngre företag som befinner sig i en tillväxtfas. First North kombinerar fördelarna med att vara ett publikt företag med enkelhet, och är ett naturligt steg mot den nordiska listan. First North i Sverige kommer legalt att bedrivas inom ramen för Stockholmsbörsens verksamhet. Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Via den nordiska börsen i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Riga, Tallinn och Vilnius kan OMX erbjuda tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMX’ integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för börser, clearingorganisationer, värdepapperscentraler och andra finansiella institutioner världen över. OMX är noterat på den nordiska börsen i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Mer information finns på www.omxgroup.com.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag