Pressmeddelande -

Räntor: Inregistrering av obligationer utgivna av Danske Bank A/S på Stockholmsbörsens SOX-lista (40/06)

Följande lån inregistreras på Stockholmsbörsens SOX-lista fr.o.m. den 19 maj 2006. Se bilaga. Följande filer finns att ladda ned: PDF http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/AD/03/wkr0001.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans