Pressmeddelande -

Räntor: Inregistrering av obligationer utgivna av Nordea Bank Finland Abp på Stockholmsbörsens SOX-lista (34/06)

Följande lån inregistreras på Stockholmsbörsens SOX-lista fr.o.m. den 4 maj 2006. Se bilaga. Följande filer finns att ladda ned: PDF http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/91/8D/wkr0001.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans