Pressmeddelande -

Räntor: OMRX-index omviktning maj 2006 (20/06)

OMRX-indexen kommer att justeras med anledning av den månatliga omviktning av utestående nominella belopp som utföres efter handelns stängning den sjunde bankdagen i månaden. De nya volymerna kommer att användas som ingångsvärden i indexberäkning den 11 maj 2006.

Ämnen

  • Ekonomi, finans