Pressmeddelande -

Statistikrapport - derivatvolymer januari-april 2006

Totala volymer per månad och ackumulerat för helår för svenska, finska och danska aktiederivat samt svenska räntederivat. Rapporten innehåller även statistik över finska aktielån. Vi tar gärna emot kommentarer och frågor på rapporten. Maila till marketresearch@omxgroup.com http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=218106&fn=wkr0001.xls

Ämnen

  • Ekonomi, finans