Skip to main content

Taggar

Life science

Vinnarna korade i fototävlingen #MinaKvarter

Vinnarna korade i fototävlingen #MinaKvarter

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 07:00 CEST

Nu är vinnarna korade i fototävlingen #MinaKvarter som Stockholm Science City med partners har arrangerat under våren. Juryn har bedömt över 300 inkomna bidrag i kategorierna mångfald, jämlikhet, klimat och miljö. Prisutdelningen går av stapeln den 14 juni på Järvaveckans stora scen.

CityZen Jam – en innovationstävling i Hagastaden

CityZen Jam – en innovationstävling i Hagastaden

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 07:00 CEST

Den 28 augusti går stadsinnovationstävlingen CityZen Jam av stapeln i Hagastaden i Stockholm. Syftet är att genom innovation och kreativt samskapande forma den framväxande stadsdelen till en levande, hälsobejakande och trivsam plats som möter människors behov både nu och i framtiden.

Juryn klar för fototävlingen #MinaKvarter

Juryn klar för fototävlingen #MinaKvarter

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 07:00 CEST

Stockholm Science City med partners arrangerar under våren 2019 fototävlingen #MinaKvarter på Instagram. Syftet är att lyfta fram talang, nyfikenhet och kreativitet och öka intresset för högre utbildning. Årets jury kommer att bedöma de bidrag som skickas in till tävlingen och kora vinnare inom bildkategorierna mångfald, jämlikhet, klimat och miljö. Vi är stolta att presentera 2019 års jury!

#MinaKvarter, en fototävling för breddad rekrytering till högre studier

#MinaKvarter, en fototävling för breddad rekrytering till högre studier

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 07:00 CET

Stockholm Science City med partners arrangerar under våren 2019 fototävlingen #MinaKvarter på Instagram. Målet är att lyfta fram den talang, nyfikenhet och kreativitet som finns i bostadsområden med stor potential att bidra till Sveriges framtid. Initiativet syftar till att öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar och därigenom öka mångfalden inom högre utbildning.

 Ny ordförande och representant från Region Stockholm till Stockholm Science Citys styrelse

Ny ordförande och representant från Region Stockholm till Stockholm Science Citys styrelse

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2019 07:00 CET

Den 1 januari, 2019 tillträdde Cecilia Schelin Seidegård som ny styrelseordförande för stiftelsen Stockholm Science City. Daniel Forslund tillträdde som ny styrelserepresentant från Region Stockholm.

Rapport om forskarvärldens roll i samhällsdebatten om genteknik

Rapport om forskarvärldens roll i samhällsdebatten om genteknik

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 07:00 CET

Stockholm Science City presenterar rapporten On gene technology and the role of the scientific community, om genteknikens framväxt och tillämpningar. Den är en reflektion kring forskarvärldens roll och engagemang i etikdiskussioner, policypåverkan och kunskapsspridning. Rapporten ger en bild av möjligheterna och utmaningarna med genteknologi.

Universiteten i Stockholm i gemensam insats för breddad rekrytering

Universiteten i Stockholm i gemensam insats för breddad rekrytering

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 07:00 CEST

Fototävlingen #MinaKvarter pågår under våren 2018 och vinnare kommer att koras under Järvaveckan. Syftet medinitiativet är att öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar från studieovana miljöer och därigenom öka mångfalden inom högre utbildning. Som en del av satsningen samlas universiteten i Stockholm för att gemensamt diskutera breddad rekrytering till högre utbildning.

#MinaKvarter, en fototävling för ökad mångfald inom högre utbildning

#MinaKvarter, en fototävling för ökad mångfald inom högre utbildning

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 10:12 CEST

Stockholm Science City och Kista Science City arrangerar i samband med Järvaveckan en fototävling på Instagram för att lyfta fram talang, nyfikenhet och kreativitet. Ett initiativ för att öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar från studieovana miljöer och därigenom öka mångfalden inom högre utbildning.

Bonnier investerar i digital hälsa

Bonnier investerar i digital hälsa

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 09:15 CEST

Bonnier har genom sitt dotterbolag Bonnier Business Media Sweden AB blivit industripartner i H2 Health Hub. Mediebolaget blir därmed en aktiv part i framväxten av nya, digitala lösningar inom digital hälsa.

Ny rapport: Framtidens life science kräver nya regelverk och samarbetsformer

Ny rapport: Framtidens life science kräver nya regelverk och samarbetsformer

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 12:44 CEST

Teknik är drivande för utvecklingen inom life science där gapet mellan grundforskning och klinisk verksamhet minskar. Det skapar möjligheter för helt nya typer av behandlingar, vårdformer och hälsofrämjande åtgärder men ställer även nya krav på samarbetsformer och regelverk. Sverige har idag en ledande roll inom life science men står inför en rad utmaningar för att behålla sin position.

Den första kartan över genetisk variation i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 11:10 CEST

SciLifeLab, Science for Life Laboratory, presenterar idag den första kartan över den genetiska variationen i Sverige. Resultaten baseras på DNA-sekvensering av hela arvsmassan hos 1000 individer, utvalda för att täcka in variationen i hela landet. I och med detta har Sverige nu en nationell resurs som kommer att underlätta för forskning och diagnostik av genetiska sjukdomar.

Antibodypedia - ​Nytt bedömningssystem för antikroppsvalidering

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 08:42 CEST

I fredags släpptes en ny version av Antibodypedia, en sökbar databas med antikroppar mot humana proteiner. Man har uppdaterat bedömningssystemet och även sättet man skickar in data, så att antikroppsproducenter och användare kan ladda upp sina data enligt de nya riktlinjer som föreslagits för utvärdering av hur antikroppar binder till målproteiner.

AbbVie satsar på en hållbar och digital svensk Life Science

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 09:30 CEST

För andra året i rad är AbbVie premiumsponsor för Nordic Life Science Days, det största Life Science-mötet i Norden. Samtidigt tecknar vi nu även partneravtal med H2 Health Hub, ett samarbetsinitiativ där vi tillsammans med fler aktörer i samhället möjliggör samskapandet av framtidens digitala hälsolösningar.

Nordic Life Science Days 2016

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2016 13:07 CEST

Nordic Life Science Days, NLSD 2016: Den 14-15 september bjuder vi in till Norra Europas största partneringevent inom life science med ett gediget konferensprogram med en lång rad internationella experter som talar.

Innovations-hack för digitala lösningar ska förbättra ungas psykiska hälsa

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 09:30 CEST

Den 10 september går årets hackathon av stapeln, ett heldagsevenemang som äger rum på H2 Health Hub. Syftet är att utveckla digitala verktyg som kan förbättra tonåringars psykiska hälsa och välbefinnande.

Internationell grupp föreslår regler för kvalitetssäkring av antikroppar

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 13:26 CEST

En internationell arbetsgrupp har tagit fram riktlinjer för utvärdering av antikroppar som används för biomedicinsk forskning. I en artikel i Nature Methods föreslår man fem grundläggande strategier för att kvalitetssäkra antikroppar.

Stockholm Science City visar upp innovativa life science-lösningar på investerarkonferens

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 09:30 CEST

För fjärde året i rad deltar Stockholm Science City Foundation vid den internationella partnering- och investerarkonferensen Nordic Life Science Days den 14-15 september i Stockholm. Syftet är att synliggöra Stockholm-Uppsalaregionens styrkor inom life science för stora läkemedels- och medicinteknikbolag samt för investerare.

​Sveriges ledande kluster för life science presenteras på Kistamässan

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2016 08:00 CEST

Stockholm Science City, Hagastadens Fastighetsägarförening och Karolinska Institutet presenterar vision och förverkligande av Hagastaden på Kistamässan under konferensen Bio-Europe Spring 4-6 april.

Samsung i samarbete med H2 Health Hub

Samsung i samarbete med H2 Health Hub

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2016 08:00 CET

Samsung blir första industripartner i H2 Health Hub för att tillsammans med små innovativa företag, Stockholms läns landsting och andra aktörer utveckla framtidens lösningar inom health tech.