Pressmeddelande -

Framgångsrik prissättning av Stora Ensos erbjudande på 10- och 30-åriga USD obligationslån

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2006-04-11 kl 06:00 GMT Stora Enso Oyj prissatte igår sitt erbjudande på ytterligare obligationslån med förfall 2016 ("ytterligare obligationslån") och nya 30-åriga obligationslån ("obligationslån med längre löptid") med förfall 2036. Erbjudandet följde på en omfattande roadshow med anknytning till det inbyteserbjudande som bolaget aviserade den 14 mars och framgångsrikt prissatte den 6 april. De ytterligare 10-åriga obligationslånen om 207 938 000 USD har förfallodatumet den 15 april 2016 och jämställs med de nyligen prissatta nya obligationslånen i inbyteserbjudandet. Till följd av detta får de ytterligare obligationslånen och de nya obligationslånen ett sammanlagt kapitalbelopp om 507 928 000 USD. Emissionen fick ett pris på US Treasury Notes + 150 poäng och ger en kupongränta på 6,404 %. Förfallodagen för de 30-åriga obligationslånen om 300 000 000 USD är den 15 april 2036. Emissionen fick ett pris på US Treasury Notes + 220 poäng och ger en kupongränta på 7,250 %. Intäkterna från erbjudandet kommer att användas till avbetalning på kortfristiga skulder och för koncernens allmänna behov. De ytterligare 6,404 % obligationslånen och 7,250 % obligationslånen med förfall 2036 har inte registrerats och kommer inte att registreras vid US Securities and Exchange Commission enligt den amerikanska värdepapperslagen (US Securities Act of 1933, as amended), och de får inte erbjudas eller säljas i USA, eller till eller i förmån för medborgare i USA, utan registrering, om ett tillämpligt undantag inte gjorts i värdepapperslagen för sådan registrering. Restriktioner kan vara tillämpliga under annan jurisdiktion; se prospektet för erbjudandet från den 10 april 2006 för närmare detaljer. För ytterligare information, v g kontakta: Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, tel +44 20 7016 3250 Peter Nordquist, Vice President, Funding, tel +44 20 7016 3266 www.storaenso.com www.storaenso.com/debt Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Ämnen

  • Detaljhandel