Pressmeddelande -

Stora Enso utvidgar wellpappverksamheten i Ryssland

Stora Enso har beslutat att bygga sin tredje wellpappanläggning i Ryssland i Lukhovitsy, ungefär 130 km sydost om Moskva. Den årliga produktionskapaciteten blir 150 miljoner m2 wellpapp och antalet anställda cirka 175. Investeringen beräknas uppgå till 54 MEUR. Anläggningen börjar byggas i september 2006 och tillverkningen sätts igång under första kvartalet 2008. Stora Enso har positiva erfarenheter av wellpappverksamheten i Ryssland och har som mål att bli den ledande tillverkaren av wellpapp i den europeiska delen av Ryssland. Med den nya anläggningen kan företaget möta den växande efterfrågan på förpackningar av hög kvalitet i Ryssland, framför allt i Moskva-regionen. Kunderna blir huvudsakligen företag inom livsmedels-, dryckes-, cigarett och elektronikindustrierna och representerar både internationella och ryska märken. Stora Enso har redan två wellpappanläggningar i Ryssland. Den första, i Balabanovo, togs i drift 1998 och följdes 2004 av Arzamas-anläggningen. De två anläggningarna har 450 anställda och producerade sammanlagt 215 miljoner m2 wellpapp under 2005. För ytterligare information, v g kontakta: Veli-Jussi Potka, Senior Vice President, Industrial Packaging, tel +358 2046 21486 Pekka Pöllänen, Vice President, Corrugated Board Business, tel +358 2046 27300 Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 20 7016 3146 Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 20 7016 3140 PRESSKIT Ett presskit finns på http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=060524 och innehåller: - bakgrundsinformation om Stora Ensos wellpappverksamhet i Ryssland - en karta som visar var Stora Ensos wellpappanläggningar ligger i Ryssland - bilder som kan användas fritt för att illustrera artiklar om Stora Enso Kopiera och klistra in ovanstående länk i din webbläsare för att ladda ner filerna. www.storaenso.com www.storaenso.com/investors Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York. Stora Enso Oyj Kanalkajen 1 FI-00160 Helsingfors, Finland Tel +358 2046 131 www.storaenso.com FO-nummer 1039050-8

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag