Pressmeddelande -

Stora Ensos årssammanfattning och årsredovisning 2006

Stora Enso Oyj Börsanmälan 2007-02-26 kl 12:00 GMT Stora Enso Oyjs börsmeddelanden och börsanmälningar som har publicerats under 2006 finns på koncernens webbplats www.storaenso.com/press. Stora Ensos årsredovisning 2006 kommer att finnas i tryckt form och som pdf-fil på koncernens webbplats den 14 mars 2007: http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_EN-1844-15731-,00.html För ytterligare information, v g kontakta: Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications, tel. +358 2046 21242 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors

Ämnen

  • Pappersindustri