Pressmeddelande -

Strejk sätter stopp för produktionen vid Stora Ensos finska bruk

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2006-05-12 kl 14:45 GMT Alla Stora Ensos finska produktionsenheter (förutom Pankakoski Bruk) ska tillfälligt avbryta sin produktion på grund av en strejk i hela den finska pappersindustrin. Anledningen till strejken är att det finska pappersfacket protesterar mot personalreduktioner. Strejken ska börja kl 06.00 finsk tid måndagen den 15 maj och pågå till 06.00 den 17 maj. Strejken beräknas att kosta Stora Enso cirka 9 MEUR i förlorat rörelseresultat i form av maskinernas avstängning och återstart samt cirka 33 000 tons bortfall i produktionen. För vidare information, v g kontakta: Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197 Keith Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 7775 788 659 Ulla Paajanen-Sainio, VP, Investor Relations and Financial Communications, tel +358 2046 21242 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York. Stora Enso Oyj Kanalkajen 1 FI-00160 Helsingfors, Finland Tel +358 2046 131 www.storaenso.com FO-nummer 1039050-8

Ämnen

  • Ekonomi, finans