Search on Mynewsdesk

On Mynewsdesk you can search for news from the world's best brands.

Related information

Skövde kommun får medel av programmet Kommunalt Partnerskap

News • Skövde kommun • Dec 19, 2018 15:40 CET

Skövde kommun Genom programmet Kommunalt Partnerskap är det möjligt för kommuner och regioner att tillsammans med en samarbetspart, arbeta för att stödja den lokala demokratiutvecklingen i ett antal prioriterade samarbetsländer. Skövde är en av de kommuner som fått sin ansökan beviljad. Read more

En offensiv för demokratin

Blog posts • Swedish International Center for Local Democracy, ICLD • Feb 18, 2019 11:15 CET

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, välkomnar Utrikesdeklarationens ambition där regeringens avsikter tydliggörs:​”För att möta utvecklingen startar vi nu en offensiv för demokratin. Det handlar om att ge stöd och näring överallt där demokratin kan växa och vara kritiska när den ut... Read more

ICLD Municipal Partnership Programme Period 2, 2018

Documents • Swedish International Center for Local Democracy, ICLD • Dec 19, 2018 08:51 CET

ICLD Municipal Partnership Programme Period 2, 2018 Read more

Johan Lilja

Contacts • Swedish International Center for Local Democracy, ICLD

Generalsekreterare för Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.