Search on Mynewsdesk

On Mynewsdesk you can search for news from the world's best brands.

Related information

Kinasamarbete för att öka psykisk hälsa bland ungdomar

News • Vara kommun • Jun 16, 2017 15:01 CEST

Vara kommun Organisationen ICLD har beviljat ekonomiskt stöd till Vara kommun och Huangshan City i Kina för att samarbeta förebyggande och främjande när det gäller ungdomars psykiska hälsa. Projektet ”Inclusion in Society- for all youth” är ett tvåårigt projekt som tar sin utgångspunkt i att antalet unga... Read more