Pressmeddelande -

STRÅLFORS ÅRSSTÄMMA FLYTTAD TILL DEN 9 JUNI

Som framgår av pressmeddelande från Posten AB den 5 maj har acceptperioden i Postens offentliga erbjudande till aktieägarna i Strålfors AB förlängts till och med den 15 maj. Med anledning av detta inställs den årsstämma i Strålfors som skulle ha ägt rum den 16 maj. Kallelse till ny årsstämma den 9 juni kommer att utfärdas under denna vecka. Ljungby 2006-05-08 Strålfors AB Styrelsen Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,4 miljarder SEK och har verksamhet i 11 länder med 2000 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT