Bild -

Petra Stenqvist

Petra Stenqvist, född 1970, Ledamot (Invald 2006) Övriga styrelseuppdrag: Ledamot och VD för Starring ldt AB
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service