Gå direkt till innehåll
Structor fortsätter att utvecklas positivt under 2021. Foto: Structor
Structor fortsätter att utvecklas positivt under 2021. Foto: Structor

Pressmeddelande -

Structor fortsätter satsa och utvecklas 2021

Under tredje kvartalet startade Structor tillsammans med partners, ett nytt bolag i Göteborg, Structor Byggkonstruktion Väst AB. Bolagsgruppen har också lanserat ett spetsat erbjudande till medarbetare och konsulter som vill starta nya bolag inom Structor, med fokus på flexibilitet och valfrihet. Gruppens samlade omsättning uppgår fram till och med september till cirka 580 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgår till cirka 69 miljoner kronor efter 25 procents vinstdelning med gruppens medarbetare, vilket motsvarar drygt 92 miljoner före vinstdelning.

Monica Granberg, vd för Structor AB, kommenterar:
Vi samarbetar med våra kunder för att ställa om till ett hållbart, robust och fossilfritt Sverige. Under tredje kvartalet anslöt bland annat specialister inom krisberedskap och riskhantering till Structor från FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och Trafikverket. Under perioden har vi också stärkt upp med senior kompetens inom VA, för att bistå våra kunder att trygga dricksvattenförsörjningen och andra tekniska försörjningssystem, inte minst utifrån ett förändrat klimat. Vidare gläds vi år att Bron över Varnan, som vi projekterat åt Kristinehamns kommun tillsammans med &Rundquist arkitekter, nominerades till the European Steel Design Award.

Arbetet med att spetsa Structors erbjudandet till medarbetare och konsulter som vill starta nya bolag påbörjades redan innan pandemin. Sammantaget tror vi på flexibilitet med fokus på både laget och jaget, där dialog är den viktigast nyckeln till de bästa lösningarna. Medarbetare och vd:ar i gruppen har varit delaktiga i det interna förnyelsearbetet och vi har utbytt erfarenheter med attraktiva arbetsgivare i andra branscher, vilket har varit mycket värdefullt. Många har delat med sig av idéer, goda exempel och best practice, med lösningar som passar för olika skeden i livet.

Gruppens omsättning och rörelseresultat är till och med tredje kvartalet lägre än föregående år, vilket sammantaget är kopplat till tillfälligt minskad efterfrågan för något enstaka bolag i gruppen. Gruppens finansiella ställning är fortsatt mycket god. Avslutningsvis är jag väldigt glad över att vi under 2021 har startat upp två nya bolag i Göteborg, tillsammans med partners. Vi välkomnar fler att ta steget till eget företagande tillsammans med oss.

För frågor, vänligen kontakta Monica Granberg, vd Structor AB: monica.granberg@structor.se


Ämnen

Taggar


Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av cirka 35 självständiga och partnerägda specialistbolag med drygt 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Presskontakt

Monica Granberg

Monica Granberg

Presskontakt VD, Structor AB 08-545 556 30

Relaterat material

Structor ser möjligheter

Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av drygt 30 självständiga och partnerägda specialistbolag med cirka 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Structor
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
Sverige