Gå direkt till innehåll
Structor stödjer Hand in Hand för andra året i rad. Bild: Hand in Hand
Structor stödjer Hand in Hand för andra året i rad. Bild: Hand in Hand

Pressmeddelande -

Structor stödjer grönt entreprenörskap mot fattigdom

Structorgruppen har sedan uppstarten för drygt 20 år sedan, vuxit genom att finansiera och starta upp nya konsultbolag. Samtidigt som bolagen inom Structor har klarat pandemin väl, har det varit tufft för många företag och människor runt om i världen. Structor tror på hållbart entreprenörskap som en del av vägen bort från fattigdom, och därför fortsätter bolagsgruppen att stödja den ideella organisationen Hand in Hand.

Hand in Hand jobbar med entreprenörskap för att bekämpa fattigdom. Under 2020 startades cirka 315 100 företag och totalt har drygt 3 miljoner bolag startats upp eller stärkts genom organisationen. Arbetsmodellen inkluderar social mobilisering i självhjälpsgrupper, utbildning och träning i entreprenörskap och sparande. Utöver stödet till Hand in Hand, bidrar de enskilda bolagen inom Structor till olika lokala och nationella hjälporganisationer inför jul.

”Det känns naturligt för oss att stödja Hand in Hand, som tror på och tränar människor i entreprenörskap, med målet att de ska kunna försörja sig själva. En stor vinst med Hand in Hands arbete, är att barn kan prioritera sin skolgång istället för att hjälpa till med familjeförsörjningen. Vi ser extra positivt på satsningen mot hållbarhet och innovation”, säger Monica Granberg, vd Structor AB.

”Vi är mycket tacksamma över att Structor fortsätter att ge fler personer möjlighet att starta egna bolag. Vi fokuserar nu särskilt på innovativa och klimatsmarta mindre företag inom återvinning, biodling, återbruk och hållbart jordbruk. På så vis bekämpar vi fattigdomen och lägger samtidigt grunden för långsiktigt framgångsrika och motståndskraftiga företag”, säger Ulrika Sundblad, Hand in Hand Sweden.

Fakta om Hand in Hand
Hand in Hand Sweden är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom. I snart trettio år har Hand in Hand genom utbildning, stöttande nätverk och tillgång till mikrolån bidragit till att människor kunnat utnyttja sin potential och utvecklas till småskaliga och framgångsrika entreprenörer. Det långsiktiga målet är att förbättra försörjningsmöjligheterna för 10 miljoner människor i världen och på så sätt bidra till det första av FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 - att utrota världsfattigdomen. Det kostar i snitt 900 kronor att starta ett företag som gör skillnad för individer, familjer och hela samhällen.

För frågor, vänligen kontakta:
Monica Granberg, vd Structor AB: 
monica.granberg@structor.se
Ulrika Sundblad, Fundraising Manager:
ulrika.sundblad@handinhandsweden.se

Ämnen

Taggar


Structor ser möjligheter. Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av cirka 35 självständiga och partnerägda specialistbolag med drygt 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Presskontakt

Monica Granberg

Monica Granberg

Presskontakt VD, Structor AB 08-545 556 30

Relaterat material

Structor ser möjligheter

Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta har gjort oss till ett av Sveriges större och ledande kunskapsföretag inom samhällsbyggnadsområdet. Gruppen består av självständiga och partnerägda konsultbolag. Max en busslast medarbetare i varje bolag innebär delaktighet och korta beslutsvägar. Alla medarbetare inom Structor är konsulter och drivs av samma vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter. Structor består av drygt 30 självständiga och partnerägda specialistbolag med cirka 500 konsulter verksamma från Lycksele i norr till Malmö i söder.

Structor
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
Sverige