Gå direkt till innehåll
Makrokommentar april

Nyhet -

Makrokommentar april

Det muntra börshumöret fortsatte i april under en månad där den senaste tidens uppgångar i amerikanska långräntor kom av sig något. S&P 500 steg under månaden med 5,3 procent vilket ger 11,8 procent för året. I Sverige steg Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 med något mer beskedliga 1,9 procent. Sett till innevarande år sticker dock det industritunga OMXS30 ut med en uppgång på hela 20,2 procent – något som delvis kan förklaras av att det just är cykliska värdebolag som har presterat bäst under årets första fyra månader (alla siffror inklusive utdelningar).

I skrivande stund befinner vi oss mitt i rapportperioden som på det stora hela bestyrker bilden av att företagen hanterat pandemins tredje våg väl. En klar majoritet av de rapporterande företagen slog vinstförväntningarna för det första kvartalet 2021. Dessutom har många bolag rapporterat om en oväntat stark orderingång vilket stödjer vinstrevideringar på uppsidan samt borgar för en fortsatt stark tillväxt under kommande månader.

Månadens skörd av makrodata bekräftar bilden om en pågående stark återhämtning i den globala ekonomin. Inte minst i USA som ligger långt fram i vaccinationsprocessen, där över 100 miljoner människor nu är fullvaccinerade. Särskilt utmärkande under månaden var den regionala konjunkturindikatorn Chicago Business Barometer (även kallas Chicago PMI) som presenterade den högsta siffran på 35 år. Den av marknaden välföljda indikatorn, som mäter stämningsläget bland företag i Chicagoregionen, steg till steg till 72,1 i april, från 66 föregående månad.

Även på vår sida atlanten pekar indikatorerna starkt upp. Såväl den svenska konjunkturbarometern från KI, som EU: samlade konfidensindikator (ESI), steg kraftigt i april och befinner sig just nu långt över sina historiska genomsnitt. Därtill ligger europeiska inköpschefsindex på mycket höga nivåer.

I ljuset av de exceptionellt starka konjunkturutsikterna har röster beträffande ekonomisk överhettning höjts. Oro finns för en alltför snabbt stegrande inflation med drastiska åtstramningar i penningpolitiken som följd. Även om detta utgör ett potentiellt hot mot de generellt sett högt värderade börserna visade månadens inflationsstatistik från USA inga tecken på att vi är där ännu. Den amerikanska centralbankens favoritinflationsmått, Kärn-KPI (kärninflationen, som exkluderar livsmedel- och energipriser), ligger fortfarande betryggande under 2 procent. Detta, tillsammans med att Fed med all önskvärd tydlighet har signalerat det ännu inte är aktuellt med en åtstramning, torde kunna innebära en fortsatt hög riskvilja hos investerarkollektivet kommande månader.

Även den svenska Riksbanken är fortsatt duvaktig. Vid sitt aprilmöte beslutade en enig direktion att lämna reporäntan oförändrad på noll och samtidigt behålla sitt stödköpsprogram på en oförändrad nivå. Även om utvecklingen i svensk ekonomi enligt banken går åt rätt håll betonar man att inflationstrycket fortfarande är för lågt och att penningpolitiken därmed behöver vara fortsatt expansiv. Vid aprilmötet höjde Riksbanken också sin tillväxtprognos för 2021 till 3,7 procent, från 3 procent vid förra mötet i februari.

Text: Joakim Sandén

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Joakim Sandén

Joakim Sandén

Presskontakt Head of Marketing +46766698704