Gå direkt till innehåll
Wood & Hill Summit-3 AB
Wood & Hill Summit-3 AB

Pressmeddelande -

Obligationsemission för Wood & Hill Summit-3 AB slutförd

  • Emissionsbelopp: 50 MSEK
  • Ränta: 3 månaders STIBOR + 8%
  • Löptid: 24 månader

Obligationsemission om 50 MSEK för Wood & Hill Summit-3 AB med moderbolaget Wood & Hill AB har genomförts med gott resultat. Emissionen avser säkerställda obligationer och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 800 räntepunkter och har slutligt förfall 11 juli 2022.

Emissionen attraherade ett stort intresse från en bred krets av investerare och emissionslikviden används till att slutföra emittentens projektportfölj bestående av ett större antal studentlägenheter i Karlstad.

MAQS Advokatbyrå agerade legal rådgivare för emissionen och Intertrust (Sweden) AB som låneagent. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB agerade ensam arrangör i transaktionen.

-----------------------------------------

Wood & Hill-koncernen utvecklar bostäder och kommersiella lokaler i expansiva regioner i framförallt södra och mellersta Sverige. I teamet finns bred kompetens inom analys, projektledning, bygg och finansiering, vilket skapar förutsättningar att hitta rätt lösning för varje projekt. Wood & Hill bygger långsiktiga värden i samverkan med starka partners i den svenska fastighetsbranschen där det personliga engagemanget särskiljer företaget från de stora bostadsbyggarna.

Ämnen

Taggar


Strukturinvest Fondkommission är ett fristående värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup och mångårig specialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som till företag och institutioner som vill placera sitt kapital i några av marknadens mest attraktiva investeringslösningar.

Presskontakt

Joakim Sandén

Joakim Sandén

Presskontakt Head of Marketing +46766698704

"Smartare Placeringar"

Strukturinvest Fondkommission är ett fristående värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup och mångårig specialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som till företag och institutioner som vill placera sitt kapital i några av marknadens mest attraktiva investeringslösningar.

Strukturinvest Fondkommisssion (FK) AB
Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg
Sverige