Gå direkt till innehåll
Ny riktad insats ska stötta kultur och besöksnäring i Sörmland

Pressmeddelande -

Ny riktad insats ska stötta kultur och besöksnäring i Sörmland

Ett unikt näringslivsprojekt lanseras inom kort i Sörmland, med pilot i Eskilstuna. Pilotprojektet riktar sig mot företag inom kreativa och kulturella näringar med koppling till besöksnäring och ska bland annat stötta företagen i utvecklingsfrågor i kölvattnet av pandemin.

Pandemin har slagit hårt mot näringslivet, och alla branscher har påverkats. Särskilt utsatta är kulturella och kreativa näringar och besöksnäring, som under 2020 fått arbeta hårt för att hitta nya lösningar. 

Med anledning av detta startar Stua tillsammans med Destination Eskilstuna och Region Sörmland nu ett näringslivsprojekt, riktat mot just kulturella och kreativa näringar i nära koppling till besöksnäring. Företagen ska bland annat ska få ökad kunskap hur deras kunder agerar digitalt och hur de som företag kan dra nytta av digitala möjligheter för snabbare utveckling och omställning.

Samarbetet ska också bidra till att de som arbetar i olika främjarorganisationer både lokalt och regionalt stärks. Kommuner och andra offentliga aktörer erbjuds ökad kunskap kring både kulturella och kreativa näringar och besöksnäring för att erbjuda bättre stöd i utvecklingsfrågor. Projektet ska bidra till en modell som kan användas nationellt.

Projektet börjar med två piloter. Den första för målgruppen kulturella och kreativa näringar med nära koppling till besöksnäringen, där företagens erbjudande eller produkt är i centrum och utifrån den erbjuds en anpassad utvecklingsprocess. Piloten testas med först med företag både i Eskilstuna och Sörmland. Destination Eskilstuna AB är en aktiv part för att sätta samarbetsformen.

-”I Eskilstuna har vi gjort ett aktivt val att vara en destination för större möten och evenemang där kultur är en stor del av utbudet. Under pandemin har dessa två områden drabbats hårt. Destination Eskilstuna ser fram emot att vara först ut och bana väg för att testa utvecklingsprocessen, som sen kommer att användas i hela Sörmland”, säger Maria Ringström, destinationsstrateg, Destination Eskilstuna.

Den andra piloten handlar om utveckling kring en större kulturattraktion, till exempel ett slott, ett museum eller annan kulturell attraktion, som väcker intresse för en plats. Här ska ett koncept först testas på ett par utvalda besöksmål i en pilotfas.

-”Nynäs Slott, Julita Gård eller Sundbyholms slott kan nämnas som exempel, där slotten och områdena är en arena, och byggs på med flera olika attraktioner, såsom måltids-, natur- och kulturupplevelser”, säger Pernilla Nordström, operativ verksamhetsledare, Stua.

När piloterna genomförts, kommer hela Sörmland bjudas in, för att delta i ett nästa steg. I projektet kommer både intervjuer, workshops, seminarier och digitala verktyg användas, både för kunskapsinhämtning och spridning, och verka nära alla inblandade aktörer i utvecklingsarbetet.

-”Vi ser fram emot samarbetet, som gör företag och region mer attraktiva, och skapar goda förutsättningar framåt för flera besökare, som gör mer på plats och stannar längre”, säger Magnus Nilsson, strateg, Region Sörmland.  

För mer information:

Destination Eskilstuna, Maria Ringström, destinationsstrateg, tel 0721-88 90 29
Stua, Pernilla Nordström, operativ verksamhetsledare, 0155-22 27 73
Region Sörmland, Magnus Nilsson, strateg, 070-649 74 87

Ämnen

Taggar

Regioner


Om projektet Kultur och turism för ökad attraktionskraft

Stua, som utförare av det regionala turismuppdraget, har på uppdrag av Region Sörmland, sökt och beviljats medel för projektet Kultur och turism för ökad attraktionskraft. Projektet baseras på två olika förstudier som Region Sörmland har tagit fram, och på pågående regionala turismuppdrag.

Övergripande mål är att genom projektet skapa en hållbar samarbetsmodell för stärkt konkurrenskraft inom klustret kultur, som bidrar till en långsiktig förändring inom den offentliga regionala främjarstrukturen. Det handlar om en omställning, inte bara för företag, utan även för hur den offentliga strukturen bättre kan stötta företag inom kulturella och kreativa näringar och besöksnäringen. Projektet har en total budget på ca 3 miljoner kronor, varav det regionala turismuppdraget finansierar 50% och Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar 50%.

STUA:s fokus är internationell och nationell destinations-, affärs- och marknadsutveckling. STUA leder bl a den gemensamma destinationsutvecklingen för att utveckla Sörmland till ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål för nationella och internationella besökare.

Läs mer på https://www.destinationsutveckling.com/

Presskontakt

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

Strateg, Region Sörmland 070-649 74 87
Maria Ringström

Maria Ringström

Destinationsstrateg, Destination Eskilstuna AB 0721-88 90 29
Pernilla Nordström

Pernilla Nordström

Presskontakt Operativ verksamhetsledare Projekt & utveckling 0155-22 27 73

Relaterat material

Med fokus på internationell & nationell affärsutveckling

Stua drivs av övertygelsen att Sverige ska‭ ‬bli en av världens ledande turistdestinationer‭. Genom att utveckla attraktiva besöksmål och destinationer skapar vi värden för företag‭, kommuner‭, ‬medborgare och regioner‭.‬