P6mzfygr2qbrvdmqilmr

Studentbacken ny medlem i Studentbostadsföretagen

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 11:34 CET

I slutet av 2017 blev Studentbacken nytt medlemsföretag i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Det är branschorganisationens första medlemsföretag som genom både hyresrätter och bostadsrätter skapar fler studentbostäder på den svenska marknaden.

Media no image

​Robutz Fastigheter AB ny medlem i Studentbostadsföretagen

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 10:27 CET

I slutet av 2017 blev Robutz Fastigheter AB nytt medlemsföretag i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Robutz Fastigheter AB är entreprenörsmedlemmar då de som studentbostadsaktör är nya på marknaden.

- Vi träffade Robutz Fastigheter på StudBO17 i Stockholm och därefter blev de snabbt medlemmar. Vi hälsar dem varmt välkomna in i organisationen, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

Robutz Fastigheter är en etablerad aktör på den reguljära fastighetsmarknaden och expanderar nu till att även äga och förvalta studentbostäder. I samband med det ser de Studentbostadsföretagen som en viktig aktör.

- Att vara medlem i Studentbostadsföretagen ger oss ovärderlig kunskap från andra medlemmar och möjligheten att kunna delta i lärorika seminarier och kurser. Allt för att våra kommande hyresgäster ska trivas så bra som möjligt, säger Gustav Preutz, fastighetschef

Om Robutz Fastigheter AB
Robutz Fastigheter AB är ett familjeägt fastighetsbolag i andra generationen som äger och förvaltar bostadsfastigheter i södra och västra Stockholm. På senare år står de på ytterligare ett ben med utveckling av tomter för byggnation av hyreslägenheter. Deras första studentbostadsprojekt är 107 studentbostäder i olika storlekar på Hägerstensåsen. Totalt blir det 192 studenter som flyttar in 2019.

För mer information:
Erica Sjölin
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

I slutet av 2017 blev Robutz Fastigheter AB nytt medlemsföretag i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Robutz Fastigheter AB är entreprenörsmedlemmar då de som studentbostadsaktör är nya på marknaden.

Läs vidare »
Nsauwqlth8s8crolccvi

​AB Familjebostäder ny medlem i Studentbostadsföretagen

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 10:33 CET

I slutet av 2017 blev AB Familjebostäder nytt medlemsföretag i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. AB Familjebostäder är baserade i Stockholm och har länge funnits på bostadsmarknaden, men gör nu en satsning på studentbostäder.

Svpwj9oeptnrvjrrtjyr

​Stina Olén ny vd för Studentbostadsföretagen

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 11:15 CET

Den 5 mars börjar Stina Olén som ny vd för Studentbostadsföretagen, branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder i Sverige. Stina kommer i sin roll som vd att ha stort fokus på opinionsbildning samt representera branschen i bostadspolitiska frågor.

Nss9tfi5pfnv1qsohsk5

Nytt samarbete med Huskurage mot våld i hemmet

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 14:02 CEST

Unga män och kvinnor är de som i störst utsträckning utsätts och utsätter andra för våld. Studentbostadsföretagen inleder därför ett samarbete med organisationen Huskurage som jobbar för att förhindra våld i nära relationer.

Infcj58bcpdrzyphknbj

Bestående studentbostadsbrist i 4 av 10 studieorter

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 09:01 CEST

​Studentbostadsbranschens årliga kartläggning Studboguiden visar att nästan hälften av landets studieorter har brist på studentbostäder sett över hela året, och inte bara inför höstterminsstarten. Men trots brist och långa köer anar flera aktörer att en vändning kan vara på gång.

Media no image

Positiv satsning på studentbostäder från Akademiska Hus

Nyheter   •   Aug 23, 2017 16:21 CEST

21 000 nya studentbostäder till 2026 är Akademiska Hus planer inför framtiden. Redan till 2021 ska de medverka till att 11 000 nya studentbostäder står klara.

På en pressträff den 23 augusti meddelade Akademiska Hus tillsammans med bostadsminister Peter Eriksson (mp) och ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (s) att de ökar sin planerade nybyggnation av studentbostäder. Minst 11 000 studentbostäder ska byggas till 2021, varav 6 400 i egen regi, och ytterligare 10 000 studentbostäder ska färdigställas till 2026. Nyproduktionen ska ske både genom egen nyproduktion och genom försäljning av mark till andra aktörer. Utöver detta kommer mark tillgängliggöras för 7 000 vanliga bostäder.

Martin Johansson, generalsekreterare, Studentbostadsföretagen
- Vi har länge påpekat att det fattas upp emot 20 000 studentbostäder redan idag. Därmed är det är väldigt positivt att regeringens förändrade uppdrag till Akademiska Hus lett till en satsning som avsevärt kan förbättra studentbostadssituationen på de studieorter Akademiska Hus verkar på. Att det dessutom sker i samverkan med andra aktörer genom markförsäljning ser vi som ett extra plus. När vi frågar studenter vad som är viktigast med deras studentboende är det vanligaste svaret närhet till lärosätet. Samtidigt visar forskning att boende nära utbildningen ger bättre studieresultat. Fler studentbostäder i campusnära områden är positivt ur flera aspekter.

Susanne Malmgren, Chef studentbostäder, Akademiska Hus
- Student- och forskarbostäder är en central del både för att skapa levande campus och för lärosätenas konkurrenskraft. Vi har genomfört en inventering på de studieorter där vi finns och i vår dialog med lärosätena kommit fram till att det behövs minst så här många studentbostäder för att skapa attraktiva campus. 

21 000 nya studentbostäder till 2026 är Akademiska Hus planer inför framtiden. Redan till 2021 ska de medverka till att 11 000 nya studentbostäder står klara.

Läs vidare »
Bkmrllaclbjn8om5d06l

​Stockholmshem ny medlem i Studentbostadsföretagen

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2017 10:18 CEST

Det allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem är ny medlem i branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

T38skj0ghp9jt020xlkw

​Fortsatt högt tryck på studentbostäder inför höstterminsstarten

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2017 06:32 CEST

I veckan får tiotusentals nya studenter sitt antagningsbesked. För många väntar likt föregående år långa köer och osäkert boende. Endast ett fåtal studentbostadsföretag tror att efterfrågan kommer minska jämfört med 2016.

Lypjnaj2cmkgdcdt3hd8

Lunds nation blir medlemmar i Studentbostadsföretagen

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 14:25 CEST

Lunds nation har anslutit sig som medlemsföretag i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Målsättningen är att öka kunskapen och utbyta erfarenheter i studentbostadsfrågor.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Studentbostadsföretagen

Branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige.

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.

Adress

  • Studentbostadsföretagen
  • Kaserntorget 11
  • 411 18 Göteborg
  • Vår hemsida