Pressmeddelande -

CHR gör besöksnäringen hälsosammare!

Nyligen lanserade Sturebadet Health Strategy begreppet Corporate Health Responsibilty (CHR) – ett index för en hälsosam arbetsplats. Nu har Caspeco, Sveriges största digitala affärssystem för besöksnäringen, implementerat indexet i sina system. Målet är glada medarbetare och lönsamma verksamheter.

Corporate Health Responsibilty bygger på en enkel insikt: Om medarbetarna mår bra så mår företaget bra. Indexet baseras på tre nyckelområden som skattas av medarbetarna. Resultatet blir en digital nulägesanalys som visar om företagets anställda mår bra, om de trivs med sina arbeten och är engagerade i företagets framgång.

Idag är CSR, företagens sociala ansvar, en hygienfaktor. Vi vill uppmuntra till samma engagemang kring företagshälsa, säger Sturebadet Health Strategys VD Magnus Helgesson. Därför lanserade vi CHR, Corporate Health Responsibilty-indexet. Tillsammans med Caspeco visar vi nu att ett genomtänkt hälsoarbete skapar långsiktig lönsamhet för våra kunder.

Det har diskuterats flitigt om företagshälsa och sjukdom på jobbet sedan Arbetsmiljöverket för något år sedan lanserade nya föreskrifter gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Och det finns fakta som visar att sjuktalen har ökat dramatiskt sedan början av 2000-talet. De flesta arbetsgivare är medvetna om problemet, men få vet hur de ska hantera det. En utmaning har varit att det tidigare inte funnits något enkelt sätt att mäta medarbetarhälsa.

För oss är CHR en klockren tjänst att erbjuda eftersom den både ger en lägesanalys och visar på lösningar, säger Caspecos grundare Per Söderqvist. Nu kan våra kunder på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt få ett mått på hur personalen mår – liksom stöd och verktyg för att komma till rätta med eventuell ohälsa. Det är också mycket viktigt att i detta sammanhang kunna påvisa att välmående medarbetare driver lönsamhet. För första gången kan man enkelt jämföra mjuka värdens påverkan på resultatrapportens hårda värden. CHR-indexet bör i framtiden vara en viktig bokslutspost för alla aktieägare.

Med hjälp av CHR kan man lätt göra en nulägeskartläggning av ett företags organisatoriska, fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Helt i linje med Arbetsmiljöverkets rekommendationer om SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete) och OSA (Organisatoriskt Arbetsmiljö) – rekommendationer som måste uppfyllas på en arbetsplats, annars väntar höga böter. Resultatet från CHR-kartläggningen sammanfattas och specifika åtgärder rekommenderas i en skräddarsydd hälsostrategi med mätbara mål, handlingsplaner och uppföljning. Året efter är det enkelt att se på CHR-indexet hur arbetet ger resultat.

Vårt mål är att eliminera ohälsa från landets arbetsplatser och bli en förebild för resten av Europa, säger Sturebadet Health Strategys VD Magnus Helgesson. CHR kommer att bli måttstocken för en hälsosam arbetsplats och användbart i allt från friskvård till rekrytering. Alla vill ju jobba på en sund arbetsplats. Se på de nya generationerna, som 90-talisterna, de söker sig till arbetsplatser med ett högt CHR-index. De företag som inte prioriterar en hälsostrategi kommer att få det svårt framöver.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Helgesson
VD Sturebadet Health Strategy
Mobil: +46 (0)70 595 23 44‬
E-post: magnus.helgesson@sturebadet.se

Per Söderqvist
Ägare & grundare Caspeco
Mobil: +46 (0)70 251 53 08
E-post: per@caspeco.se

Ämnen

  • Spa, hälsa, friskvård

Taggar

  • sturebadet health strategy
  • chr
  • corporate health responsibility
  • sturebadet

Regioner

  • Stockholm

Om Sturebadet Health Strategy

Sturebadet Health Strategy hjälper företag och organisationer att implementera hälsoarbete som en prioriterad strategi, från ledningsnivå till varje enskild anställd. Sturebadet Health Strategy är en del av koncernen Sturebadet.

Om Caspeco

Caspeco är besöksnäringens främsta digitala affärssystem och arbetar med hotell, krogar, kaféer, arenor, mässor och event över hela landet. Våra digitala lösningar täcker hela kedjan från bokning, beställning och betalning till schemaläggning, tidsredovisning, lön, analyser & benchmark.

Presskontakt

Petra Malmberg

Presskontakt Digital Media Manager

Patrik Cederquist

Presskontakt Marknadschef 08-545 015 20