Gå direkt till innehåll
Ökat antal självmord under 2021 visar ny statistik.
Ökat antal självmord under 2021 visar ny statistik.

Pressmeddelande -

Ökat antal självmord under 2021

Under 2021 tog 1505 personer sina liv i Sverige. Det är en ökning med 64 personer jämfört med året innan. Jämfört med 2020 ökar självmorden för män i åldern 20–39 år, från 317 till 348. De senaste decennierna har självmorden gått ner för många grupper, med undantag för unga i åldern 15–24 år där det har skett en viss ökning sedan mitten av 90-talet.

Under pandemiåret 2020 var antalet självmord färre än vanligt. Suicide Zero och andra aktörer har flaggat för att minskningen riskerar att vändas till en ökning för grupper i samhället åren efter den omedelbara krisen, ett mönster som bland annat identifierades efter den ekonomiska krisen under 1990-talen.

- Vi är fortsatt oroliga för att självmorden kan komma att öka för grupper som har drabbats hårt av pandemin. Pandemin har inneburit att den fysiska och psykiska ohälsan har ökat och många har även drabbats ekonomiskt. Vi har inte sett alla konsekvenser ännu, samtidigt som människor nu känner oro för framtiden på grund av krig, klimatförändringar och stigande inflation och räntekostnader, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

Socialstyrelsens preliminära siffror för år 2021 visar att 1505 personer tog sitt liv, vilket kan jämföras med 1441 året innan. De senaste decennierna har självmorden gått ner för många grupper, med undantag för unga i åldern 15–24 år, där det har skett en viss ökning sedan mitten av 90-talet.

- Det självmordsförebyggande arbetet måste prioriteras nu när vi står mitt i nya samhällskriser. Vi vet vad som behöver göras och det som krävs är politiska beslut och ett långsiktigt och metodiskt arbete, säger Rickard Bracken.

Cirka 70 procent av alla som tar sitt liv är män. 2021 dog 1058 män i självmord jämfört med 447 kvinnor. Den högsta andelen döda i självmord fanns liksom tidigare år bland män som var 85 år eller äldre.

Siffrorna ovan gäller säkra och osäkra självmord. Läs mer om hur självmordsstatistik beräknas här.

Källa: Socialstyrelsen och Dödsorsaksregistret

Vad krävs för att få ner självmordstalen?

Det finns idag en hel del kunskap om vad samhället behöver göra för att minska självmorden. Här följer en lista med exempel på insatser som har stöd i forskningen:

  • Mildra effekterna av arbetslöshet, ekonomisk utsatthet och ojämlikhet. Insatser för att människor ska komma ut i arbete är av avgörande betydelse, det gäller inte minst för unga.
  • Begränsa tillgången till dödliga självmordsmedel och satsa på att säkra farliga platser där självmord sker.
  • Arbeta för att minska skadlig användning av alkohol.
  • Genomför och förstärk olika insatser som bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet om psykisk ohälsa och självmord.
  • Inför skolbaserade insatser med fokus på psykisk ohälsa. Ungdomar är en utsatt grupp och självmorden har ökat i motsats till utvecklingen i övrigt.
  • Arbeta för en ansvarsfull medierapportering om psykisk ohälsa och självmord.
  • Säkerställ god tillgång till hälso- och sjukvård. Utbilda personal inom vård, socialtjänst, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera, att upptäcka varningssignaler och hur man kan prata om självmord och självmordstankar.
  • Förstärk vårdkedjan och säkerställ att människor som befinner sig i en utsatt situation kan få ett samordnat stöd från olika verksamheter inom hälso- och sjukvården och kommunerna.
  • Säkerställ att människor som har en psykiatrisk diagnos får tillgång till en god och evidensbaserad vård och vid behov andra stödjande insatser från socialtjänst, arbetsförmedling och Försäkringskassan.

För frågor kontakta gärna:
Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero, rickard.bracken@suicidezero.se, telefon: 076 - 880 41 37

Ämnen

Kategorier


Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Varje år tar nära 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Vi gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

Presskontakt

Fredrika Fredmark

Fredrika Fredmark

Presskontakt Kommunikationschef 076-88 94 125
Victor Lundmark

Victor Lundmark

Presskontakt Presskontakt 073-5303149

Relaterat innehåll

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Varje år tar nära 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Vi gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

Suicide Zero
Besök: Magnus Ladulåsgatan 3, The Park Café, Stockholm, Post: Suicide Zero, c/o The Park, Magnus Ladulåsgatan 3, Stockholm
118 65 Stockholm
Sverige