Gå direkt till innehåll
1544 personer tog sina liv under 2017. En ökning med 66 personer jämfört med året innan.
1544 personer tog sina liv under 2017. En ökning med 66 personer jämfört med året innan.

Pressmeddelande -

​Självmorden ökar igen

Trots att Sverige sedan 2008 har en nollvision för självmord så minskar inte antalet psykologiska olycksfall/självmord. Socialstyrelsens siffror som släppts i dag visar att 1544 personer tog sitt liv under 2017, en ökning med 66 suicid jämfört med året innan. 
— Att rädda liv måste få kosta och alla regioner, län och kommuner behöver arbeta med frågan, säger Alfred Skogberg generalsekreterare på Suicide Zero.

Socialstyrelsens siffror som släpptes i dag visar att 1544 personer tog sina liv under 2017. Av dessa var 1189 så kallade säkra självmord och 355 skadehändelser med oklar avsikt, där de flesta räknas som sannolika suicid. Ser man på statistiken sedan 1997 så står statistiken mer eller mindre still. Ett talande exempel på att mycket mer måste göras.

År 2008 antog riksdagen en nollvision och nio strategier togs fram som skulle minska självmorden. Men ingen samordnare tillsattes, inga medel tilldelades. När Suicide Zero bildades år 2013 var ett av våra viktigaste fokus att få regioner, län och kommuner att anta handlingsplaner för att arbeta med att förebygga de psykologiska olycksfallen/självmorden. Och vårt arbete har gett effekt. Sedan ett par år är det många som arbetar med frågan. Men betydligt fler måste engagera sig. Mer pengar måste satsas, fler behöver utbildas och frågan måste regelbundet lyftas på den högsta politiska och mediala agendan.
— Alla i Sverige, från elever i grundskolan till pensionärer, behöver veta hur varningstecken på psykisk ohälsa ser ut. Och då måste man veta hur man kan stötta någon som har det tufft, säger Alfred Skogberg.

Dessutom måste vi se på psykiska bränder på samma sätt som vi ser på fysiska bränder; ju förr de släcks desto mindre problem. Vi måste därför tidigt stötta personer med psykisk ohälsa. Som det är nu händer det att personer genomför suicidförsök bara för att få hjälp. Detta eftersom deras hjälpbehov innan inte bedömts som tillräckligt allvarligt.
— Ett bra första steg skulle vara att alla partiledare regelbundet lyfte hur självmorden ska minska. Hittills är det enbart Ulf Kristersson som i ett tal under Järvaveckan i år talat om självmord och hur stort problemet är. Tystnaden från övriga partiledare är symptomatisk för hur lite som görs för att förebygga tragedierna, säger Alfred Skogberg.

Kontakt: Alfred Skogberg, tel 070 746 29 96.

Ämnen


Suicide Zero är en ideell organisation med 90-konto som arbetar för att radikalt minska självmorden. Suicide Zero behövs för att påverka politiker, journalister och allmänheten och visa på hur självmorden kan minska. Några av Sveriges främsta suicidforskare stödjer Suicide Zeros arbete. Totalt tog 1544 människor sina liv i Sverige under 2017.

Kontakter

Victor Lundmark

Victor Lundmark

Presskontakt Presskontakt 073-5303149
Hanna Strindlund

Hanna Strindlund

Presskontakt Kommunikationschef 076-889 41 25

Relaterat innehåll

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Varje år tar nära 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Vi gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

Suicide Zero
Besök: Magnus Ladulåsgatan 3, The Park Café, Stockholm, Post: Suicide Zero, c/o The Park, Magnus Ladulåsgatan 3, Stockholm
118 65 Stockholm
Sverige