Komplex IT utmaning för svenska företag med hybrida IT- system

Pressmeddelande -

Komplex IT utmaning för svenska företag med hybrida IT- system

En undersökning från Sungard Availability Services visar att hybrida IT-system anses nödvändiga för företagens konkurrensförmåga, men att komplexiteten i systemen skapar en rad problem som organisationerna måste tackla.

Sungard Availability Services® (Sungard AS), som levererar informationstillgänglighet genom drift-, moln- och återställningstjänster, har utfört en undersökning som visar att nästan vart tredje svenskt företag (29 procent) anser att komplexiteten i deras IT-system hindrar deras förmåga till innovation. Undersökningen har utförts bland 100 IT-beslutsfattare i svenska företag med fler än 500 anställda.

Molnets framväxt har gjort att IT är under omvandling, där allt fler företag söker sig till molnet och bort från traditionella IT-driftlösningar. Många företag driver därför verksamheter på flera plattformar – via publika och privata moln, via datacentertjänster och via egen infrastruktur. Jämfört att driva infrastrukturen i en enda plattform är det hybrida tillvägagångsättet betydligt mer komplext.

Trots komplexiteten säger företagen att hybrid IT är avgörande för att skapa framgång i deras företag, där 72 procent av de intervjuade anser att det är nödvändigt för att behålla konkurrensförmågan inom sin bransch. Faktum är att 59 procent av de tillfrågade säger att övergången till hybrid IT har varit ett strategiskt val, och de som har valt hybrid IT har också upplevt flera belöningar – som förbättrad skalbarhet (37 procent) och förbättringar i kundservice (35 procent) samt en snabbare väg till molnet (42 procent).

Ny IT - gamla utmaningar

Men - undersökningen har också hittat mörkare sidor inom hybrid IT. När ett ökande antal företag väljer att driva sina verksamheter från flera IT-plattformar blir också komplexiteten tydlig. Inte mindre än 45 procent av de svenska IT-beslutsfattarna kategoriserar nu sina IT-tillgångar som “mycket” eller “extremt” komplexa.

Vad mer, 56 procent av företagen upplever att de idag driver komplexare IT-system än tidigare och för var femte företag (21 procent) medför komplexiteten i hybridsystemen ökade driftkostnader. Än mer oroande är att 29 procent av de tillfrågade anser att komplexiteten i deras system hindrar deras organisations förmåga till innovation. 28 procent av de intervjuade IT-beslutsfattarna anser inte heller att deras organisation har rätt kompetens för att driva hybrida IT-system.

– De flesta företag i Sverige har till exempel legacysystem och kan inte kan byta till molnet över en natt. Därför är en hybrid IT-infrastruktur nödvändig för att kunna göra övergången till en alltmer molnbaserad verksamhet. Det är väldigt positivt att företagen ser värdet i hybrid IT utifrån det perspektivet, men också illavarslande att de upplever det svårt att hantera komplexiteten som uppstått i verksamheten. Det gör det extra viktigt att investera i rätt kompetens och teknik och inte minst har en ha en tydlig bild över vad de vill uppnå i sina IT-satsningar och hur de ska göra det,  säger Håkan Björklund, vd för Sungard Availability Services i Sverige.

I undersökningen var också IT-säkerhet ett av förtagens stora problemområden, där var femte företag i Sverige (21 procent) upplever att de saknar rätt kompetens för att hantera IT-säkerheten i en hybrid miljö. Nästan var femte företag (18 procent) upplever också att det är en utmaning att upprätthålla tillgänglighet.

Ladda ner whitepaper här!

För mer information:

Håkan Björklund, vd för SunGard Availability Services i Sverige

Tele: 08-666 32 52, 070-55 90786

E-post: hakan.bjorklund@sungardas.se

Se också www.sungardas.se

Om undersökningen

Intervjuer gjordes under hösten 2015 av Vanson Bourne på uppdrag av Sungard Availability Services. Sammantaget utfördes 150 i Storbritannien, 150 i Frankrike och 100 var i Irland och Sverige. Intervjugrupp var IT-beslutsfattare i företag som har fler än 500 anställda samt inom en rad olika branscher – t ex finans och grossist

Om Sungard Availability Services

Sungard Availability Services tillhandahåller moln-, drift- och återställningstjänster för affärskritiska system och data som hjälper företag att nå sina affärsmål och skapa tillgänglighet i alla situationer. Sungard AS erbjuder en infrastruktur av världsklass i Sverige via tre moderna, certifierade och miljövänliga datacenters. Tjänsteportföljen är baserad på över 35 års expertis och innehåller Infrastruktur som tjänst (IaaS), managed services och colocation samt Online backup, Recovery som tjänst (RaaS) och Reservarbetsplatser. Sungard AS designar, bygger och driver affärskritiska IT-tjänster som hjälper kunderna att hantera komplexa IT-miljöer och skapa hög anpassningsförmåga samt redundans och tillgänglighet.

Sungard Availability Services omsätter cirka 10 miljarder SEK och har över 7000 kunder och 3 000 medarbetare i USA, Europa och Asien

Brand Statement

Förkortningen för Sungard Availability Services är ‘Sungard AS’. Använd hellre Sungard AS när företagsnamnet förkortas än Sungard eller SunGard eftersom det kan göra att läsaren förväxlar företaget med ett företag som har ett liknande namn.

Ämnen

  • Datasäkerhet

Taggar

  • affärskontinuitet
  • datacenter
  • molntjänster
  • it-infrastruktur
  • it-drift
  • it-haveriberedskap
  • serverhall

Om Sungard Availability Services

Sungard Availability Services tillhandahåller moln-, drift- och återställningstjänster för affärskritiska system och data som hjälper företag att nå sina affärsmål och skapa tillgänglighet i alla situationer.

Sungard AS erbjuder en infrastruktur av världsklass i Sverige via tre moderna, certifierade och miljövänliga datacenters. Tjänsteportföljen är baserad på över 35 års expertis och innehåller Infrastruktur som tjänst (IaaS), managed services och colocation samt Online backup, Recovery som tjänst (RaaS) och Reservarbetsplatser. Sungard AS designar, bygger och driver affärskritiska IT-tjänster som hjälper kunderna att hantera komplexa IT-miljöer och skapa hög anpassningsförmåga samt redundans och tillgänglighet.

Sungard Availability Services omsätter cirka 10 miljarder SEK och har över 7000 kunder och 3 000 medarbetare i USA, Europa och Asien