Pressmeddelande -

SunGard storsatsar på grön IT

SunGard, som ligger på Fortunes 500-lista, fortsätter att satsa i Sverige. Det närmaste steget är att uppföra en datorhall som kommer att förbruka betydligt mindre energi än vad som är brukligt i IT-branschen. Datorhallen kommer att stå klar den 29:e maj 2009 och uppförs för de kunder som behöver samlokalisering, så kallad co-location.

Den nya datorhallen kommer att vara mycket energisnål. Istället för kylförsörjning från kompressordrift året runt kommer hallen att använda den ofta kyliga svenska uteluften. Detta och andra energibesparande åtgärder halverar elförbrukningen.

Ett annat klimatinitiativ omfattar den värme som servrar och övrig utrustning producerar, vilken kommer att återvinnas och skänkas vidare till omkringliggande fastigheter. Datorhallen kommer att ha en kapacitet på cirka 750 kW och totalt spara närmare hälften av energin jämfört med konventionellt byggda anläggningar. Det motsvarar nästan en miljon kronor i sänkta elkostnader.

Den nya datorhallen uppförs för att möta efterfrågan från kunder som behöver säkert utrymme och garanterad kraft- och kylförsörjning som ett komplement eller alternativ till en egen hall. Sammantaget kommer dator hallen rymma 300 rack. Entreprenör för att uppföra och inreda den nya datorhallen är företaget Coromatic som uppför 50-60 datorhallar per år.

- Vår nya datorhall kommer att vara ett femstjärnigt hotell för våra kunders servrar, säger Håkan Björklund, chef för SunGard Availability Services i Sverige. Anläggningen erbjuder följande:

  • Självförsörjande system inom kraft och kyla vilket ökar kontroll och tillgänglighet
  • Redundant enligt N + 1, dvs. reserver på vitala funktioner för garanterat avbrottsfri drift.
  • Energisnål kylning med halverad energiförbrukning.
  • Återvinning genom att överskottsvärme skänks till intilliggande kontor.
  • Enbart grön el.

- Vi är övertygade om att nuvarande och nya kunder kommer att uppskatta vår miljöprofil, säger Håkan Björklund, chef för SunGard Availability Services i Sverige. Vi kan erbjuda kunderna co-location av toppklass och med en tydlig miljöprofil.

Bakgrunden till satsningen på energibesparing är att datorhallar och datordrift drar mycket energi. Beräkningar från USA säger att IT-industrin har lika stor klimatpåverkan som flygindustrin. Siffror från Storbritannien säger att servrar står för sju procent av den totala energiförbrukningen i landet. Det är bakgrunden till att SunGard beslutat uppföra en datorhall som med en energiåtgång som motsvarar hälften av förbrukningen i traditionellt byggda datorhallar - med bibehållen stabilitet i klimat och kapacitet.

För mer information:

Håkan Björklund, Country Manager & Director of Sales, SunGard Availability Services
08-666 32 52, 070-55 90786, hakan.bjorklund@sungard.se
Se också www.sungard.se.

Om SunGard

SunGard är Nordens ledande företag inom Business Continuity och Disaster Recovery med specialistkompetens inom informations- och nätverkssäkerhet. SunGard Sverige har 550 kunder, 25 anställda och 3 000 kvm fullt utrustade datorhallar och reservkontor. SunGard hjälper sina kunder med hantering av hotbilder, lag- och revisionskrav, backup, tillgänglighet, oberoende test och granskning av nätverkssäkerhet. Globalt är SunGard ett av världens största företag inom business continuity, med 13 000 anställda och 50.000 kunder varav 50 av världens 50 största banker.

Ämnen

  • Miljö, energi

Om Sungard Availability Services

Sungard Availability Services tillhandahåller moln-, drift- och återställningstjänster för affärskritiska system och data som hjälper företag att nå sina affärsmål och skapa tillgänglighet i alla situationer.

Sungard AS erbjuder en infrastruktur av världsklass i Sverige via tre moderna, certifierade och miljövänliga datacenters. Tjänsteportföljen är baserad på över 35 års expertis och innehåller Infrastruktur som tjänst (IaaS), managed services och colocation samt Online backup, Recovery som tjänst (RaaS) och Reservarbetsplatser. Sungard AS designar, bygger och driver affärskritiska IT-tjänster som hjälper kunderna att hantera komplexa IT-miljöer och skapa hög anpassningsförmåga samt redundans och tillgänglighet.

Sungard Availability Services omsätter cirka 10 miljarder SEK och har över 7000 kunder och 3 000 medarbetare i USA, Europa och Asien