Gå direkt till innehåll
Ny film om Stora Brännbos väg mot att bli ett Nära Noll Energihotell

Pressmeddelande -

Ny film om Stora Brännbos väg mot att bli ett Nära Noll Energihotell

Stora Brännbo Konferens och Hotell blev under 2014 utvalda av Sustainable Innovation att tillsammans med 15 andra hotell i Europa delta i EU-projektet Nearly Zero Energy Hotels och nu publiceras filmen. Målet med projektet är att minska energianvändningen inom hotellnäringen både genom renoveringar och beteendeförändringar.

- Både Stora Brännbo och Hotell St Clemens har visat stort engagemang i att minska sin klimatpåverkan och den här filmen är ett utmärkt sätt att illustrera arbetet, säger Janine af Klintberg, projektledare på Sustainable Innovation.

För att slutligen få kallas ett Nära Noll Energihotell måste Stora Brännbo minska sin energiförbrukning med minst 54 procent och samtidigt ha minst 25 procent förnybar energi. En genomgripande energiutredning har genomförts och resultatet av utredningen ligger till grund för beslut av vilka energieffektiviseringsåtgärder som ska vidtas. Enligt utredningen beräknas hotellet maximalt kunna sänka sin energiförbrukning med 76 procent om alla åtgärder genomförs.

- Detta är en stor utmaning för oss eftersom vi är en anläggning från 1950-talet, säger Björn Jonzon, VD och delägare på Stora Brännbo Konferens och Hotell och fortsätter: Det är mycket att göra för att komma ner till en så låg energiförbrukning men vi förstår att detta är den enda rätta vägen att gå. Vi vill vara med och bidra till en mer hållbar hotell- och konferensnäring och detta är ett av de sätt vi gör det på.

En del av arbetet handlar om att trimma in befintlig utrustning så att det är rätt flöden i ventilation och optimala temperaturer i de olika delarna av anläggningen. Efter att intrimningen av de befintliga systemen kommer Stora Brännbo att gå vidare med att installera bergvärme och även titta på installation av solceller för egen elproduktion.

Nu går hotellet in i nästa spännande fas i arbetet nämligen att lägga fokus på att involvera alla medarbetare i att dra ner på energiförbrukningen.

Se filmen här

Relaterade länkar

Ämnen


Sustainable Innovation AB är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energieffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel, White och WSP är medlemmar. Vi driver projekt som visar vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt.

www.sust.se

Relaterat material